av Laila | april 28, 2009  

Tamilene lider

Krigen på Sri Lanka er ufattelig grusom. Sivilbefolkningen utsettes for lemlestelser, død og overgrep.  Grunnleggende menneskerettigheter brytes.  Tamilene i Norge roper om hjelp hver eneste dag, og gråter for sine slektninger og venner på Sri Lanka, i redsel for hva som kan skje med dem.  Krigen får lite oppmerksomhet i internasjonale medier. Norge må bidra aktivt til at FNs sikkerhetsråd tar ansvar og bidrar til at krigen stoppes og at sivilbefolkningens sikkerhet og grunnleggende behov blir ivaretatt under FN-organers og internasjonale hjelpeorganisasjoners tilsyn.

“Vi må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer oss selv”.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | april 22, 2009  

Aurora støtteforening og psykisk helsevern

Opptrappingplanen for psykisk helse som kom i 1999 var et stort løft. Vi er likevel ikke i mål med innholdet og kvaliteten.

Innholdskrise i psykiatrien! Dette var budskapet fra Aurora støtteforening da jeg i går hadde møte med lederen Ingunn Øye. Hun hadde mange gode innspill. Hun mener at tiltakene innen psykisk helse må rettes direkte inn mot den enkeltes liv og livssituasjon. I dag vektlegges det biologiske perspektiv for sterkt. Ingunn Øye sier det slik: “Hvert enkelt menneskeliv er unikt og sammensatt av en mengde enkeltfaktorer som er forskjellig fra person til person, fordi vi alle er i forskjellige livsfaser og stadier, samt i ulike relasjoner med ulike medmennesker.”

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | april 20, 2009  

NY UTSETTELSE PÅ SAMHANDLINGSREFORMEN

I politisk kvarter i dag ble helseministeren spurt om når den nye samhandlingsmodellen ville komme. Da svarte han at det nye økonomiske sytemet (som jo er bærebjelken i hele omstillingen), kan innføres fra 2012. Dette er oppsiktsvekkende, nok en utsettelse fra regjeringens side! Først skulle vi få en samhandlingsreform i april i år, så skulle vi få en stortingsmelding i juni. For kort tid siden i Stortinget bekreftet helseministeren på spørsmål fra meg at Stortingsmeldingen kommer i juni, men at den ikke vil kunne behandles i denne stortingsperioden. I dag i politisk kvarter er refomen, i alle fall de viktigste elementene, nemlig et endret finansieringssystem, først på plass i 2012.

Holder regjeringen oss alle for narr? Hva holder de på med?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | april 15, 2009  

Eldreomsorgen skinner ikke

Oppslaget i Aftenposten i dag om eldreomsorgen er ille. Vi i KrF har lenge sagt at det ikke skinner av eldreomsorgen, slik statministeren lovet. Dette går tvert imot gale veien. Færre får sykehjemsplasser og færre får hjelp. Dette skyldes også at antallet eldre over 80 år øker i antall, noe som absolutt ikke er en overraskelse. Og hvor blir det av verdighetsgarantien , som KrF krevde og som regjeringen har inngått avtale med KrF og V om?

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Alle målinger viser at godt over 50% ønsker å beholde kontantstøtten som en mulighet. Hvorfor er det da så om å gjøre for sentrale politikere å fjerne den? Det er ikke alle familier som bare jobber dagtid, og for disse kan det være best med andre former for barnepass i perioder.  Dessuten er det faktisk dokumentert at foreldre med kontantstøtte bruker noe mer tid på barna, og hva er galt med det? Menn som bruker kontantstøtten øker. Kontantstøtten varer bare i 2 år, til barnet fyller 3 år, av og til høres det ut som noen tror den varer til barnet begynner på skolen eller lengre.  KrF vil beholde og øke kontantstøtten. La foreldre selv få velge.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | april 10, 2009  

Ja til tidligere skjenkestopp

Jeg ser noen har opprettet en gruppe som sier nei til skjenkestopp kl 0200. Vi burde heller opprettet en solidaritetsgruppe for de 200.000 barn i Norge som lever med foreldre som har rusproblener, og som kvir seg både til helger og høytider.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | april 6, 2009  

Nulltoleranse for narkotika

Jeg har en visjon om et narkotikafritt Norge, rett og slett nulltoleranse. Ikke alle er enig med meg. Det får så være. Jeg vil ha strengere håndheving av lovene, mer kotroll, mer forebygging og bedre behandling av narkomane. Se til Sverige, de får applaus fra FN for god narkotikapolitikk.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | april 2, 2009  

Anbud over stokk og stein!

Å drive ideelle institusjoner fra rusmiddelavhengige er ren risikosport! I løpet av de siste månedene har det i de fire regionale helseforetakene vært kjørt anbudsrunder for ideelle institusjoner som driver rusbehandling. Det har gått over stokk og stein. Dessverre blir rusmiddelavhengige de virkelige taperne, når ideelle institusjoner på en rekke måter avskjæres fra å gjøre det de aller helst vil, å behandle rusmiddelavhengige.

Avtalene er korte, dermed avskjæres institusjonene fra å drive langsiktig, og må leve med stor usikkerhet om framtidig drift.

Alle de fire anbudsprosessene om samme type behandling kjøres samtidig, dermed avskjæres institusjoner fra å legge inn tilbud flere steder, og risikerer å ikke få noen avtaler i det hele tatt.

I Helse Sør-Øst får kun institusjoner i regionen delta i anbudet, dermed avskjæres institusjoner i andre deler av landet fra å delta.

I Helse Midt-Norge får kun institusjoner med flere enn 25 plasser delta, dermed avskjæres små institusjoner fra å delta.

I Helse Midt-Norge får kun institusjoner som tar imot rusmiddelavhengige på legemiddelassistert behandling (LAR) delta, dermed avskjæres rusfrie institusjoner fra å delta.

Dette er et paradoks når det står 4 000 rusmiddelavhengige i kø for behandling, og svært mange opplever brudd på fristen for når de skal få behandling. Regjeringen viser at de ikke ønsker å sikre ideelle institusjoner som korrektiv og supplement til offentlige helsetjenester. Det er skuffende. I morgen, 3. april, offentliggjør Helse Sør-Øst hvem som får avtale om rusbehandling.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | mars 23, 2009  

Ingen får mene noe annet enn SV

Utrolig, men sant!  De siste tre årene har SV i regjering bidratt til å avvikle eller redusere ideelle institusjoner innen rus, barnevern og psykiatri. Nå er turen kommet til friskolene. Alt skal heretter skje i det offentliges regi. Å ha andre meninger enn SV, det er farlig det, visstnok……..begrepene mangfold, valgfrihet og personlig verdigrunnlag betyr ingenting. Går det an å bli mindre tolerant enn dette?

 

 

Snakk om toleranse!

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | mars 19, 2009  

Nytt angrep på kontantstøtten fra SV-lederen

I dag sa Kristin Halvorsen på politisk kvarter at den viktigste saken er å fjerne kontantstøtten. I følge henne er den det største hinder for integrering. Er det integrering å ta bort en ordning som 57% av folket vil ha, fordi SV mener at innvandrerfamilier ikke bør få den?

Jeg vil minne SV-lederen på at kontantstøtten varer i 2 år, til barnet fyller 3 år. Det høres ut på SV som om den varer hele barndommen.

Dessuten vet nok foreldre bedre enn SV hva som er best for sin familie. Valgfihet er tydeligvis uønsker for SV, det kan jo hende noen velger det SV ikke vil.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

« Nyere innleggEldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00