av Laila | august 7, 2009  

Ny plan for lindrende behandling i livets siste fase

I dag har KrF lagt frem sin plan om livshjelp tll pasienter i livets site fase. Vi vil opprette flere hospice-avdelinger tilknyttet sykehus, flere sengeplasser for lindrende behandling i kommunene. Vi vil også satse på økt kompetanse i lindrende behandling for helsepersonell. Ambulante team for lindrende behandling må etableres kommunalt og interkommunalt, disse kan gi hjelp enten hjemme, i sykehjem eller de steder der pasienten oppholder seg.  Ingen må oppleve at de er til byrde. Noe kan alltid gjøres for den syke, og når lidelse avhjelpes, forsvinner krav og ønske om aktiv dødshjelp. Å gi aktiv dødhjelp er å gi opp, er å avskjære syke og deres familie muligheter til en verdig avslutning på livet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hei! Stortinget satte ned Lønningutvalget for å utrede hvordan prioriteringen skulle være i helsevesenet. Der ble det konkludert med at Psykiatri og kronikere skulle prioriteres høyest. Assistert befruktning kom utenfor det offentlige hadde ansvar for. Nå viser det seg at prinsippielle og etiske drøftinger kommer til kort overfor legemiddel industri og barnløse par. Helsefinansene er ikke en “sereptas krukke” slik
kan få en følelse av. For oss som er i nærheten av
psykiatri/kronikere er det vanskelig å skjønne hva slike utvalg som” Lønningutvalget” har å bety?
“Lønningutvalget” gir oss et håp om at vi skal bli sett og tatt vare på! Når det ikke etterleves skapes det missmot!
Ett løft som Krf kunne gå inn på var iforbindelse med personligassistanse at når timeantallet oversteg 20 timer pr. uke så betalte staten resten!! Dette gjøres visstnok i Sverige.

Mennesker med alvorlige lidelser som gjør at de sakte går mot en langsomt (over år) “kvelning” kan få en mulighet til en ikke pinefull avsluttning av livet (selvmord). Jeg sier og ser at livet er ukrenkelig, men noen ganger blir livet for tungt å bære! Og jeg synes det er vanskelig å pålegge andre en byrde jeg selv ikke ville klart å bære!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00