av Laila | juni 18, 2009  

Gjenoppta øremerking til psykisk helse

Vi må gjeninføre øremerking av midler til psykisk helse, det viser evalueringen av opptrappingsplanen for psykisk

Historien gjentar seg, vi klarer å nå mål som lar seg telle, som flere årsverk og boliger. Når det kommer til bedre kvalitet og innhold i behandlingen til psykisk syke, har lite skjedd. Mangel på kunnskap om hvilket behandlingstilbud som fungerer, og faglige standarder er et stort problem.  Vi må derfor fortsette å øremerke midler til psykisk syke slik at vi får dette på plass. Flere kommuner har uttrykt bekymring for at øremerkingen har opphørt, og at det psykiske helsetilbudet dermed vil bli dårligere.

Blant annet er tvangsbruken for høy i Norge. Det er uverdig, og må tas tak i. Videre må vi sikre sømløse psykiske helsetjenester. Det betyr behandling der pasientene bor, der både kommune og sykehus samarbeider tett til beste for pasientene. Forebygging av alvorlige lidelser må bli bedre, det betyr lavterskel helsetiltak særlig for barn og unge. Helsestasjonene spiller en viktig rolle i den sammenheng.

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Jeg håper du tar deg tid til å lese mitt innlegg om samfunnsøkonomisk ruspolitikk. Der vil dere kunne hente milliarder dersom dere legger om den negative og fordomsfulle behandlingen dere gir rusmisbrukere pr i dag. Rusmisbruk og psykiatri går hånd i hånd. Uten et velfungerende psykiatrisk apparat, vil vi bare fostre fler og fler misbrukere.

Dette er et viktig innlegg med historie og budsjett. Det er en tankevekker for de fleste. Jeg kommer gjerne på talerstolen og ytrer mitt ønske for de aller svakeste som ikke kan snakke selv.

Ann-Lill Grendahl Elshaug
“Lilly Craft”
http://lillycraft.vgb.no/2009/06/25/kj%C3%A6re-bjarne-hakon-hansen-samfunns%C3%B8konomisk-ruspolitikk/

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00