av Laila | august 19, 2009  

Tannhelse er viktig

Altfor mange unngår eller utsetter å gå til tannlege av økonomiske årsaker. KrF vedtok på sitt landsmøte i vår å satse på tannhelse. Ladsstyret i partiet har konkretisert innholdet. Vi ønsker at nødvendig tannbehandling skal dekkes av det offentlige, med en årlig egenandel på kr 2000. Noen grupper må få tannbehandling gratis.  Gratis tannlegetjenester for unge må utvides til 23 år. Flere andre partier har også satt tannhelse på dagsorden, det ligger derfor an til at vi kan få en tannhelsereform, det er gledelig.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | august 15, 2009  

SFO – for dyrt?

Mange foreldre melder om skyhøye SFO-satser.  I sammenheng med nedgang til makspris i barnehage har en rekke kommuner økt SFO-prisene. Vi bør justere SFO betaling etter inntekt. I tillegg må det gis søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

I dag har KrF lagt frem sin plan om livshjelp tll pasienter i livets site fase. Vi vil opprette flere hospice-avdelinger tilknyttet sykehus, flere sengeplasser for lindrende behandling i kommunene. Vi vil også satse på økt kompetanse i lindrende behandling for helsepersonell. Ambulante team for lindrende behandling må etableres kommunalt og interkommunalt, disse kan gi hjelp enten hjemme, i sykehjem eller de steder der pasienten oppholder seg.  Ingen må oppleve at de er til byrde. Noe kan alltid gjøres for den syke, og når lidelse avhjelpes, forsvinner krav og ønske om aktiv dødshjelp. Å gi aktiv dødhjelp er å gi opp, er å avskjære syke og deres familie muligheter til en verdig avslutning på livet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Hørte nettopp Venstres Ola Elvestuen i politisk kvarter. En av hans kampsaker til valget blir å gi narkomane heroin på resept. Dette er etter min mening å gi opp mennesker. Narkomane trenger helhetlig behandling, ikke mer av det som har gjort dem syke.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | juni 18, 2009  

Gjenoppta øremerking til psykisk helse

Vi må gjeninføre øremerking av midler til psykisk helse, det viser evalueringen av opptrappingsplanen for psykisk

Historien gjentar seg, vi klarer å nå mål som lar seg telle, som flere årsverk og boliger. Når det kommer til bedre kvalitet og innhold i behandlingen til psykisk syke, har lite skjedd. Mangel på kunnskap om hvilket behandlingstilbud som fungerer, og faglige standarder er et stort problem.  Vi må derfor fortsette å øremerke midler til psykisk syke slik at vi får dette på plass. Flere kommuner har uttrykt bekymring for at øremerkingen har opphørt, og at det psykiske helsetilbudet dermed vil bli dårligere.

Blant annet er tvangsbruken for høy i Norge. Det er uverdig, og må tas tak i. Videre må vi sikre sømløse psykiske helsetjenester. Det betyr behandling der pasientene bor, der både kommune og sykehus samarbeider tett til beste for pasientene. Forebygging av alvorlige lidelser må bli bedre, det betyr lavterskel helsetiltak særlig for barn og unge. Helsestasjonene spiller en viktig rolle i den sammenheng.

 

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | juni 12, 2009  

Hepatitt B vaksine til sykepleiestudenter nå!

Hvorfor skal ikke studenter i sykepleie få gratis vaksine for hepatitt B-viruset, slik legestudenter og tannlegestudenter har? I dag må sykepleiestudenter betale vaksinen selv, men de fleste tar seg ikke råd til en vaksine til over tusen kroner. For to år siden fikk helseministeren på sitt bord en anbefaling fra Folkehelseinstituttet om å gi studenter i sykepleie gratis hepatitt B-vaksine. Men ennå har ikke helseministeren tatt stilling til dette. Hva er problemet? Dette er helt uforståelig, når vi vet at studenter ofte har lettere for å stikke seg på sprøytespisser enn erfarne sykepleiere, og derved stå i fare for å bli smittet.

 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

av Laila | juni 4, 2009  

Aksjon #KrF24

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Regjeringen ivaretar ikke barns rettssikkerhet i sitt forslag til revidert statsbudsjett (RNB). I RNB sier regjeringen at når et barn fra 0-3 år dør uventet, skal foreldre kunne takke nei til at dødsstedet undersøkes.  Regjeringen foreslår at et helseteam skal oppsøke hjemmet (stedet der barnet døde), et team som ikke kan undersøke stedet dersom foreldrene sier nei. Hvis det f eks under obduksjon er mistanke om at noe kriminelt har skjedd, skal det meldes politiet, men da kan verdifull tid og viktige spor ha gått tapt. Politiet har, i motsetning til helsepersonell,  hjemmel for å kunne foreta husundersøkelse.

KrF mener regjeringen har valgt feil måte å organisere dette på. I alle andre sammenhenger der uventet dødsfall skjer, er det politiet som har ansvar for å oppsøke åstedet, og det blir foretatt en obligatorisk dødssteds-undersøkelse.   Men når det gjelder disse små barna, vil regjeringen overlate til et helseteam å oppsøke hjemmet, men teamet har ikke hjemmel til å undersøke stedet hvis foreldrene sier nei.

I de fleste tilfeller vil en obligatorisk undersøkelse avkrefte at barnet har vært utsatt for en kriminell handling eller omsorgssvikt.  Det vil derfor være viktig, også i de tilfeller der ingen kan lastes for barnets død, at dette avkreftes, slik noen foreldre som har opplevd krybbedød har påpekt. Kun en obligatorisk åstedsundersøkelse vil ivareta barnets rettsikkerhet.

For meg er det uforståelig at ikke regjeringen mener at barns død skal tas like alvorlig som voksnes, dersom døden kommer uventet.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Landsmøtet i KrF vil øke kontantstøtten. Likestillingsombudet reagerer negativt. Mitt svar er at kontantstøtten dreier seg om mer tid til barna, ikke om likestilling. Hva er vel viktigere i vår tid enn at barna får mer tid med foreldrene?

Når denne helgen er over kommer nok også Ap og SV på banen og skriker ut mot økningen i kontantstøtten, som de vil fjerne helt. De liker ikke at foreldre får velge det som passer best for deres barn, nemlig mer tid eller andre omsorgsløsninger. De er mer bekymret for likestillingen i et av verdens mest likestilte land. Men vi vet at barna ønsker mer tid med mor og far, og at over halvparten av foreldrene vil ha mulighet til å velge selv. Dessuten ser vi at antall fedre med kontantstøtte har økt.  Valget hadde vært enda mer reelt mellom barnehage og kontantstøtte dersom regjeringen hadde gitt rett til barnehageplass utfra barnets reelle alder.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Regjeringen har brutt eldreavtalen med KrF og Venstre om å lovfeste retten til en verdig omsorg. En rekke konkrete tiltak om bolig, dagtibud, medisinering mm blir ikke fremmet fra regjeringen til tross for en undertegnet avtale fra november 2007.

Det går ikke lenger an å snakke seg fra avtalebruddet. Det er en realitet at både en verdighetsgaranti med lovfestede rettigheter, og andre punkter i avtalen er lagt på is. I den muntlige spørretimen i Stortinget i dag sa statsminister Jens Stoltenberg at arbeidet er stoppet pga samhandlingsreformen. Den kommer ikke i lovs form, men som  stortingsmelding i juni. Jeg har en følelse av at hele helsesektoren nå er satt på vent, ethvert spørsmål om helse blir besvart med at dette skal vi komme tilbake til i samhandlingsreformen. Men syke eldre kan ikke vente lenger, Statens Helsetilsyn har nylig kalt deler av eldreomsorgen for en risikosone.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Eldre innlegg »

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00